500 gulden gezocht

Door Twan van den Brand

De Stichting Jodensavanne heeft opdracht gegeven om de resten van de synagoge Zegen en Vrede op te knappen (http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/6833). Die werd in 1865 ingezegend, maar later door brand verwoest. De resten hebben inmiddels een monumentale status gekregen.


De synagoge/Foto Lauran Wijffels

Door de jaren heen is er, in bescheidenheid, aandacht geweest voor de conservering van het verwoeste joodse kerkgebouw. Zo ook in de droeve jaren ’30 toen het geld niet in scheepsladingen werd aangevoerd.
Dat blijkt ook uit een publicatie in dagblad het Vaderland, inmiddels vanuit de leunstoel in te zien dankzij de digitalisering van het krantenarchief door de Koninklijke Bibliotheek.
1500 gulden was er nodig. Maar de inzameling wilde niet erg lukken. Daarom wilde het Vaderland kennelijk nog maar eens berichten. “Nog eenmaal wendt de commissie voor het herstel der kerkruďne met begraafplaatsen op de Joden-Savanne in Suriname zicht tot de belangstellenden in Nederland”, zo begon dit ‘ingezonden stuk’ van 12 december 1935.

Theresiënstadt

Professor Judah Lion Palache was de voorzitter van de commissie die het geld moest losweken. De hoogleraar, voorzitter van het Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap zou tijdens de Tweede Wereldoorlog deel gaan uitmaken van de veelbesproken Joodse raad in Amsterdam. Palache kwam zelf, na een aanvankelijk verblijf in Theresiënstadt, in 1944 in Duitse gevangenschap om het leven.
Maar toen, in ’35, had de professor andere zorgen. Die betroffen de overzeese kolonie Suriname en meer in het bijzonder de ruďne van de synagoge op Jodensavanne. “Uit piëteit voor de voorouders van talrijke geslachten (…),  uit eerbied voor het verleden en het behoud van dit historische monument vragen wij uw medewerking om het plan der herstelling te doen slagen, dat zijn verwezenlijking thans zoo nabij is”.
In de voorbije jaren was Palache er in geslaagd om duizend gulden bijeen te schrapen om de ruine, het historische monument, van de complete teloorgang te redden. Maar dat bedrag was onvoldoende. Er moest zeker nog eens vijfhonderd gulden bij om ook maar een begin te kunnen maken met zoiets als restauratie.

19/10/2011